УкраїнськоюЗвернення завідувача кафедри „Проектування і будівництво доріг” ДНУЗТ, професора М.Б. Кургана

 

Шановний Президент фонду ім. Г.М. Кірпи,

Анатолій Володимирович!

 

   Нам здається, що науковий вклад Георгія Миколайовича в розвиток транспортної науки висвітлено дуже скромно. А якраз наукова спадщина і є джерелом для проведення досліджень і подальшого розвитку залізничного транспорту в Україні.

          Співпраця Георгія Миколайовича з Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту почалась на початку 90-х років минулого століття з міжнародних конференцій, що проводив Західний науковий центр у Львові. Ми зрозуміли, що  Георгій Миколайович – генератор ідей і сприяли їхньому втіленню. Наприклад, йому належить ініціатива впровадження контрейлерних перевезень. Вирішивши це завдання як з наукової, так і з практичної сторони, Георгій Миколайович успішно в 1997 році захистив кандидатську дисертацію.

    Серед пропозицій, які обговорювались з Георгієм Миколайовичем, особливої уваги заслуговувала програма розвитку єдиної інтегрованої транспортної системи на євроазіатському континенті.

    Не дивлячись на велику зайнятість, ним була підготовлена монографія „Інтеграція залізничного транспорту України в європейську транспортну систему”. Книжка була надрукована  в 2000 році (І-ше видання), а потім у 2003 році (ІІ-ге видання).

   За пропозицією Міністра транспорту та зв’язку ДІІТу було доручено розробку «Концепції впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України в 2005-2015 роках». Поставлене Георгієм Миколайовичем завдання було виконано, а Концепція Державної цільової програми була схвалена Кабінетом Міністрів України (№ 979-р від 31 грудня 2004 р.), але вже після смерті Г.М. Кірпи.

   Остання наша зустріч відбулася у жовтні 2004 року, в Укрзалізниці, в залі засідань. Пропозиція Георгія Миколайовича була з’єднати Київ і Харків новою трасою і відкрити рух поїздів зі швидкістю 300 км/год. Результатом його наукової праці стала монографія «Железные дороги мира в ХХI веке» і докторська дисертація, що чекала свого захисту на вченій раді ДІІТу у грудні 2004 року, який, на жаль, не відбувся.

   Основний зміст наукових праць Г. М. Кірпи опубліковано в 5-ти монографіях і понад п’ятидесяти статей, надрукованих як в Україні, так і за кордоном.

          Пропонується помістити в музеї Г. М. Кірпи  його наукові роботи, монографії, кандидатську й докторську дисертації та інші матеріали, що становлять наукову спадщину Георгія Миколайовича. А також помістити книжки й журнали, в яких розповідається про життєвий шлях Георгія Миколайовича:

          Легенди ДІІТу/ А.І. Куліш. -Д.: , 2010 (с. 190,192, 394-398, 402-404)

          Сквозь расстояния и годы. О прошлом и нынешнем Конотопського региона Юго-Западной железной дороги / Бобылев А.Н. – Нежин, 2009 (с. 88-94)

          У витоків швидкісного й високошвидкісного руху поїздів в Україні / М.Б. Курган // Українська залізниця, № 2(32), 2016. – С. 34-36.

 

З повагою,

завідувач кафедри „Проектування і будівництво

доріг” ДНУЗТ, д-р техн. наук, професор                                 М.Б. Курган

06 лютого 2020 р.